Larmställ tvättas utan kemikalier

Uppdaterad:6. maj 2021 20:50Arkiverad

Räddningstjänsten i Kristianstad är först i Sverige med ett försök att tvätta larmställ utan tvätt- eller rengöringsmedel. Ultrarent avjoniserat vatten används för att ta bort både synlig smuts, doft och hälsofarliga partiklar som fastnar i brandmännens skyddskläder.

Räddningschef Andreas Bengtsson vid tvättmaskinen som kan tvätta med antingen avjoniserat vatten eller med traditionellt tvättmedel.
Räddningschef Andreas Bengtsson vid tvättmaskinen som kan tvätta med antingen avjoniserat vatten eller med traditionellt tvättmedel.

Räddningstjänsten i Kristianstad har börjat tvätta kontaminerade larmställ utan tvätt- eller rengöringsmedel. Detta efter att ett inledande test har visat att tvätt med DIRO-vatten var betydligt effektivare än den gamla metoden med tvättmedel för att ta bort de cancerogena och hälsofarliga ämnen som fastnar på brandmännens skyddskläder.

–Vi ser en möjlighet att både få rena arbetskläder med färre farliga partiklar och samtidigt vara med och använda  mindre kemikalier. Om det här visar sig fungera i längden gör vi en insats både för brandmännens arbetsmiljö och för naturen, säger Andreas Bengtsson, räddningschef vid  Räddningstjänsten i Kristianstad. 

Efter att tillsammans med företaget SWATAB ha genomfört initiala tester vad gäller tvätt av kontaminerade larmställ, har Räddningstjänsten Kristianstad valt att prova en tvättmetod som ersätter tvätt- och rengöringskemikalier med en speciell typ av avjoniserat vatten. Testet visade att tvätten med DIRO-filtersystem gav en partikelreducering av hälsofarliga ämnen såsom PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och VOC (flyktiga kolväten) på en sådan nivå att hälften av ämnena var lägre än vad som går att mäta. Testresultatet visade mindre mängd farliga ämnen (PAH) jämfört med konventionell tvättmetod med tvättmedel.

– Vi är oerhört glada över de positiva testresultaten och att Räddningstjänsten i Kristianstad väljer att vara först ut med att tvätta sina larmställ med DIRO. På detta sätt kan de utan att tumma på den rengöringstekniska effekten, reducera inte bara sina utsläpp av kemikalier utan gör dessutom arbetsmiljön hälsosammare för sina anställda, säger Peter Klöfverskjöld, försäljningschef på SWATAB

Gruppen brandmän löper ökad risk att drabbas av vissa allvarliga sjukdomar i jämförelse med den övriga befolkningen, enligt vedertagen forskning. En av orsakerna är att hälsofarliga ämnen fastnar på skyddsutrustning och skyddskläderna. Försöket med en alternativ tvättmetod är en del av Räddningstjänsten Kristianstads arbete för en förbättrad arbetsmiljö och godare hälsa för sina anställda.

Testrapporten är publicerad i Kristianstads kommuns pressrum. Länken finns under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.