Läkemedel renas snart i Degeberga

Uppdaterad:6. september 2019 11:35Arkiverad

Kristianstads kommun har påbörjat bygget av sin första läkemedelsrening. Läkemedelsrester i miljön är ett stort problem, eftersom de normalt renas inte i reningsverk utan går ut i sjöar och hav där de stör vattenlivet.

Läkemedelsrester i miljön är ett stort problem, eftersom de normalt renas inte i reningsverk utan går ut i sjöar och hav där de stör vattenlivet. De hamnar i avloppet dels efter att ha passerat kroppen, men alldeles för mycket ”fulspolas” också ned direkt i avloppet.

Kommunen fick hösten 2019 bidrag för installera läkemedelsreningsteknik i Degeberga reningsverk och nu är bygget påbörjat. På tisdagen den 3 september möttes representanter från tekniska förvaltningen, tekniska nämnden, Degeberga byalag samt entreprenören NCC på platsen och bygget startades med förberedande markarbeten.

Inger Hansson är utvecklingsstrateg på tekniska förvaltningen och är den som har ansökt om det statliga bidraget för läkemedelsreningen.

– Reningen ska ske med aktivt kol, som exempelvis kan rena det problematiska diclofenacet till mer än 90 procent, säger Inger Hansson, utvecklingsstrateg på Kristianstads kommuns tekniska förvaltning.

Degeberga reningsverk byggs nu till med en tillbyggnad under 2019 – 2020 där läkemedelsreningen kommer att ske. Kostnaden bedöms bli cirka 12,3 miljoner kronor där cirka 11 miljoner kronor av kostnaden täcks av bidraget från Naturvårdsverket. Tekniken ska sedan utvärderas för att sedan eventuellt ingå i det stora ombyggnadsprojektet för Kristianstads centrala reningsverk.

- Vi är stolta att läkemedelsreningen byggs i Degeberga. Vår ort har en stark naturprofil och det här är helt i linje med den, säger Mats Erlandsson, som är Degeberga byalags representant på plats.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.