Samarbetskommunen Köge på besök

Uppdaterad:5. december 2022 09:20Arkiverad

Den 24–25 november fick Kristianstad besök av sin samarbetskommun Köge. Temat för besöket var ”den hållbara staden”.

Besök på Gamlegårdens centrum.

Första stoppet för besöket var Gamlegården och presentation av de olika verksamheter och utvecklingsprojekt som pågår i området. Köge fick bland annat besöka projektet Stadsutveckling Näsbys dialoglokal, höra om familjecentralens arbetssätt och fick se och lyssna på ABK som berättade om sitt arbete med trygghet i området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fredagen inleddes med besök på Åhus hamn, där fokus även låg på hamnens hållbarhetsarbete, i synnerhet dagvattenhanteringsprojektet WISA. Därefter träffades bland annat arbete -och välfärdsförvaltningens chef Charlotte Nygren-Bonnier med sin danske kollega Bjarne Andersen för att diskutera hur våra två kommuner praktiskt ska fördjupa sin samverkan kring social hållbarhet. Kommunstyrelsens presidium och kommundirektören hade parallellt ett strategiskt möte för att lyfta fram de olika aspekterna av samverkansavtalet och hur samarbetet kan fördjupas inom bland annat den gröna omställningen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.