Kristianstad skriver klimatkontrakt

Uppdaterad:7. december 2022 15:07Arkiverad

Torsdagen den 8 december signerar Kristianstads kommun sitt första klimatkontrakt. Detta en del av det nationella innovationsprogrammet Viable Cities med målet att vara klimatneutrala år 2030.

Klimatkrisen handlar inte bara om framtiden och kommande generationer. Den ställer akuta krav på oss att handla nu.  Att skapa handling som snabbar på omställningen i praktiken är syftet med den mobilisering av städer över hela Europa som nu sker för att uppnå klimatneutrala städer 2030.

I filmen berättar  kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) och Klimatneutrala Kristianstads projektledare Linnea Skoogh mer om klimatkontraktet. 

Kommunen antar utmaningen

Genom innovationsprogramet Viable Cities har Kristianstads kommun antagit utmaningen om klimatneutrala städer 2030. Tillsammans med 22 andra kommuner och sex myndigheter kommer Kristianstad att signera 2022 års version av Klimatkontrakt 2030.

– Klimatkontraktet är viktigt eftersom det handlar om allas framtid, säger Camilla Palm (M) kommunstyrelsens ordförande. Att vara en hållbar kommun och en hållbar plats ger bättre förutsättningar för den kommande generationen.

Livsmedel ett profilområde

Livsmedel är ett starkt profilområde för Kristianstad och inom arbetet med Klimatneutrala Kristianstad vill kommunen bland annat minska klimatpåverkan inom jordbruket.

– Inom jordbruk och livsmedelsproduktion vill vi öka självförsörjningsgraden och samtidigt minska klimatpåverkan. Genom klimatkontraktet får vi möjlighet att höja våra ambitioner och stärka samarbeten både lokalt och nationellt, säger Camilla Palm (M).

Klimatkontraktet signeras på Viable Cities Day i Stockholm den 8 december 2022.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.