Kristianstad fortsätter att ligga högt inom företagsservice

Uppdaterad:22. april 2021 15:27Arkiverad

Med ett index på 78 fortsätter Kristianstad att ligga högt när det gäller de årliga mätningarna av hur nöjda företagen är med kommunens service. För år 2020 placerar sig Kristianstad på åttonde plats av landets kommuner med mer än 40 000 invånare.

I Insiktsmätningarna för 2020 hamnar Kristianstads kommun på NKI 78. Genomsnitt för landets kommuner ligger på 74.
I Insiktsmätningarna för 2020 hamnar Kristianstads kommun på NKI 78. Genomsnitt för landets kommuner ligger på 74.

Årets genomsnittliga NKI för alla kommuner är 74. Kristianstads siffra på 78 ligger därmed en bra bit över riksgenomsnittet.

Totalt i landet ligger Kristianstads kommun på 40:e plats, åtta bland kommuner med mer än 40 000 invånare. Det är något lägre än 2019, då Kristianstad var 15:e bästa kommun i hela landet och trea av de större kommunerna (det är svårare att få ett högt NKI i en stor kommun, därför görs denna indelning).

Det som framför allt ligger bakom att Kristianstad backat är de problem som bygglovsavdelningen haft under det gångna året. I mätningarna för 2020 får just bygglov mycket låga siffror. Även om bygglovsärenden generellt i hela Sverige brukar få lägre NKI:er än övriga myndighetsområden genom att det oftast är stora komplexa ärenden så sticker Kristianstads siffror ut.  

–Tyvärr har vi tappat en hel del inom området bygg jämfört med förra året. Vi vet att parametern effektivitet, som i mångt och mycket kan jämställas med handläggningstid, väger tungt i dessa mätningar och vi har utmaningar inom det området. Ett oväntat högt ärendeinflöde tillsammans med vakanser har gjort att handläggningstiden har blivit betydligt längre än vi önskar, och det är något vi arbetar mycket hårt med att åtgärda, säger Tommy Danielsson, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Brandskydd har alltid legat högt i mätningarna, och ligger även i år bland landets högsta. Också livsmedel, miljö och serveringstillstånd har höga siffror i Kristianstad, en bra bit över riksgenomsnittet.

–Vi gör återigen ett väldigt fint resultat. Inte minst är det glädjande att serveringstillstånd nu har så fina siffror – det är bara några år sedan de låg väldigt lågt. Man ska heller inte glömma att vi så sent som för två år sedan låg runt 70:e plats i den totala rankingen med siffror strax över riksgenomsnittet. Signalerna gällande bygglov tar vi på allvar och jobbar hårt med, konstaterar Pierre Månsson (L), kommunalråd.

NKI mäts inom sex serviceområden: Tillgänglighet, information, bemötande, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet. Noterbart är att Kristianstad i totalen för 2020 ligger högt upp – långt över godkänt – inom alla serviceområdena.

– Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår service mot företagen. Det är bra med de konkreta siffror vi får i insiktsmätningarna, för det ger oss en fingervisning om hur vi ska arbeta vidare för att bli ännu bättre, säger näringslivschef Tina Gunnarsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.