Kristianstad är Skånes bästa friluftskommun 2020

Uppdaterad:1. juni 2020 13:59Arkiverad

Kristianstad är bäst i klassen i Skåne och klättrar i år i rankingen som Sveriges bästa friluftskommun, från plats 16 förra året till en tolfteplats 2020. Idag kom dessutom besked att kommunen har beviljats 600 000 kr i LONA-medel för att förstärka arbetet med att ta fram en friluftsplan.

Kjugekull
Kjugekull

Det är stor konkurrens om att få stå högst upp på pallen och få utmärkelsen som Sveriges friluftskommun. Full pott innebär 32 poäng och i år knep Jönköping förstaplatsen. För att lyckas ska kommunen arbeta långsiktigt med friluftsliv och det är precis vad Kristianstad gör. Jenny Sahlström, friluftsstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen är mitt uppe i arbetet med att ta fram en friluftsplan, den pusselbit som saknas för att kunna få utmärkelsen bäst i Sverige. 

Målet med friluftsplanen är att tydliggöra och förstärka arbetet med friluftslivet i kommunen. Friluftslivet ska vara en tillgång för alla kommunens invånare och en stärkande faktor för fortsatt utveckling inom naturturism. 

Idag kom dessutom beskedet att kommunen har blivit beviljat 600 000 kr i LONA-medel för att förstärka arbetet med att ta fram friluftsplanen. 

-          Det är jättekul att Kristianstad klättrar i rankingen och ett resultat av det rika friluftsliv som kommunen redan erbjuder sina invånare och besökare, säger Jenny Sahlström. Vi är också ytterst glada och tacksamma att Kristianstads kommun tilldelas LONA-medel för att ytterligare jobba med friluftslivet. Vi arbetar aktivt och förvaltningsövergripande med friluftsliv och LONA-bidraget från Länsstyrelsen förstärker arbetet med att ta fram en friluftsplan för hela kommunen.

Dessutom är 300 000 kr beviljade för att förstärka upplevelser längs med den helt nya sträckningen av Skåneleden SL6 Vattenriket som invigdes 22 maj. 

-          Länsstyrelsen har stöttat arbetet med leden hela vägen. Först med LONA-bidrag till en förstudie och sedan till själva anläggandet. De nya medlen gör att vi kan förstärka upplevelsen ytterligare vid tre tätortsnära platser som är både ledentréer och Vattenrikets besöksplatser.

Nu sätter vi igång projektet att ta fram en spännande sagostig till Norra Lingenäset. Den ska handla om en liten vätte som tappat bort sin älsklingsblomma vätterosen. Vid Ekenabben blir det naturlekplats och vid naturum Vattenriket en naturstig, säger Åsa Pearce, informationsansvarig Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Fakta om utmärkelsen Sveriges friluftskommun

Sveriges friluftskommun är ett pris som delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv. Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Undersökningen ställer frågor om planering, information, samarbete och aktiviteter för friluftsliv. Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening. 

Vad är LONA

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Syftet med LONA är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften. Nyckelorden är naturvårdsnytta, lokala initiativ, lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till den.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.