Konstverket Ljusskulptur i brunn flyttas

3. december 2019 11:58Arkiverad

Skulpturen, som nu är placerad vid tidigare La Veni inne i Folkets park, plockas ner, restaureras och flyttas därefter till ny angränsande plats.

Ljusskulptur i brunn av Staffan Nihlén
Ljusskulptur i brunn av Staffan Nihlén

Sommarlustområdet genomgår en omvandling från folkpark till förtätad bebyggelse. Det innebär att den tidigare Folkets park tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse. Skulpturen Ljusskulptur i brunn ska därför monteras ned i december och skickas på restaurering innan den placeras ut igen.

Kommunen har tillsammans med konstnären Staffan Nihlén hittat en ny angränsande plats till konstverket. Den nya placeringen, i den intilliggande parken, kommer att göra skulpturen mer tillgänglig och synlig, vilket konstnären uppskattar.

-          Jag är mycket glad över att vi hittat en så fin ny plats. Jag tror den nya placeringen till och med blir bättre än den förra, säger Staffan Nihlén.

Ljusskulptur i brunn kommer att placeras ungefär där nuvarande scen står idag. Rivningsarbetet påbörjas efter årsskiftet och sker i etapper och är helt klart oktober 2020

Om konstverket och konstnären

Staffan Nihlén (f.1929) började sin konstnärskarriär som målare, tecknare och grafiker, men övergick under 1960-talet till att arbeta med skulptur. I Kristianstad finns Nihlén representerad i kommunens samling med den cirka 4 m hög skulpturen Ljusskulptur i brunn. Konstverket som är tillverkat i rostfritt stål sattes upp 1978 på Sommarlust.

Det är en monumental skulptur som tar plats och ger liv till sin omgivning genom sitt lekfulla förhållandesätt till ljus och vatten.

-          Det var ett mycket lustfyllt och stimulerande projekt. Jag spenderade en hel sommar i en semesterstängd verkstad i Svedala tillsammans med min assistent Jens. Vi svetsade utomhus och arbetade fram formen utefter hand, säger konstnären.

Staffan Nihlén (f. 1929) finns representerad på bland annat Moderna museet, Skissernas museum i Lund, Malmö konstmuseum, Trelleborgs museum, Ystads konstmuseum, Statens konstråd och Kristianstads museum. Han har utfört ett flertal offentliga verk som t.ex. Raul Wallenberg-monumentet i Malmö, Havsvåg (1972) i Malmö, Ljusskulptur i brunn (1978) i Kristianstad, Mänsklig åtbörds varsamhet (1991) i Lund och Dold i sitt eget ljus (1995) i Göteborg.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.