IVO-anmälan till följd av att larm inte hanterades skyndsamt

Uppdaterad:8. december 2022 12:56Arkiverad

Rutinerna följdes inte i samband med att en kund larmade vid en måltid på ett LSS-boende. Kunden anträffades en stund senare död. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Larm ska besvaras skyndsamt, vilket inte skedde i det aktuella fallet. Utredningen av händelsen kan inte med säkerhet påvisa att kunden avled på grund av att larmet inte hanterades skyndsamt. Det framgår dock att rutiner inte har följts och att förbättringar behöver ske. Därför konstaterar utredningen att ett allvarligt missförhållande har inträffat och att händelsen ska anmälas till IVO.

För att undvika att liknande händelser sker igen har rutiner förtydligats liksom arbetsfördelningen kring vem som svarar på larm.

 – Det som har inträffat är djupt beklagligt. Det är av yttersta vikt att vi lär av det som inträffat och förebygger liknande misstag framöver, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.