Inspiration, information och rytmik på kulturombudsträff

5. juni 2023 15:00Arkiverad

En eftermiddag i början av juni samlades 60 kulturombud i musikskolans lokaler och lyssnade till när Kulturnyckeln presenterade nästa läsårs programutbud riktat till barn och unga. Det står klart att årets innehåll är lika fylligt och spännande som alltid.

En efter en droppar de in, Kristianstads kommuns kulturombud som har till uppgift att bevaka och se till att just deras förskola eller skola nyttjar möjligheten att boka professionellt producerad kultur till sina barn och elever. Kulturombudsträffarna, som alltid hålls i slutet av vårterminen, syftar till att presentera kommande läsårs programutbud, men vill även möjliggöra för ombuden att nätverka, ställa frågor och inspireras av sina kollegor.

erna.png

Efter avprickning med fika, inledande ord och lite mingel fick deltagarna gruppvis besöka tre pass med olika innehåll. I stora musiksalen fanns kultursamordnare Karin Haskå på plats för att mer ingående berätta om programpunkterna för varje årskurs. Det bjöds på trailers och även information kring hur man gör för att boka de olika programmen.

karin.png

I danssalen fanns musik- och rytmikpedagogen Mima Hahne redo att köra en kortversion av programmet musik- och rytmikglädje som kommer att ges alla barn i årskurs 2, och som även spelats under innevarande läsår. Deltagarna samlades i en halvcirkel och passet inleddes som sig bör med en hejsång, vilket därefter övergick till olika rörelselekar. Mima berättade om hur ett rytmikpass går till, vad de olika momenten syftar till och hur de hänger ihop med viktiga begrepp som samspel, uttryck, puls, rytm, lyssnande, kreativitet och instrumentkännedom.

mima.png

Det tredje passet bjöd på en djupare inblick i producentrollen, där Erika Lundvall från Kulturhuset Barbacka fanns på plats för att berätta hur hon jobbar med framtagandet av Kulturhuset Barbackas program. Hur ser urvalskriterierna ut och vad ligger bakom valen av föreställningar och upplevelser? I producentrollen ingår också att arbeta med arrangörskap, utvärderingar, kontakt med kulturaktörer och hjälp med stort och smått kring scenbyggen, transporter och bemötande.

erika.png

En av alla kulturombud på plats denna dag var Pia från Vittskövle. Snart är det dags för henne att välja och boka kulturupplevelser för årskurs F-3. 

- Det är bra med de här träffarna, man får reda på lite mer detaljer om programmen vilket gör det lättare att berätta för andra på skolan. Jag brukar sedan sätta mig med lärarna och vi bläddrar i programmet och väljer tillsammans. 

spindlarna.png

Kulturnyckeln är inne på sitt tolfte år i sin nuvarande form och bakom den står barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Programmet som erbjuds är gratis men skolorna måste aktivt boka in sig på programmen. Gruppen som samordnar arbetet kallas Kulturspindeln och består av representanter från de fasta arrangörerna samt Kulturnyckelns samordnare. Lotta Forsén Awad från musikskolan är en av dem.

- Jag jobbar som utvecklare på musikskolan där arbetet med Kulturnyckeln ingår som en del. Att sitta med i kulturspindeln innebär att vara med och samordna Kulturnyckelns verksamhet, bland annat denna årliga träff. Vi jobbar sedan enskilt med våra egna program men fungerar också som bollplank till varandra. Vi diskuterar praktiska saker, och hjälps åt med att söka medel. Med kulturgarantin får vi chansen att nå alla barn, vilket är häftigt. Till exempel nådde Mima med sin rytmik-workshop 100% av alla årskurs 2-klasser under det senaste läsåret!

Dagen är slut och det är dags att packa ihop. Kultursamordnare Karin Haskå har precis avslutat sin tredje presentationsomgång och är lite trött men mycket nöjd.

- Vi är glada att så många kom idag och lyssnade, inspirerades och nätverkade. Man är ofta ensam kulturombud på en skola och att få träffa andra som jobbar med samma uppdrag verkar uppskattas.

Vid utgången hörs någon ropa ”supertrevligt ordnat som vanligt!”. Spindelgruppen kan konstatera att ännu en lyckad kulturombudsträff är genomförd.

 

Fakta:

Bokningsperiod för hösten 2023. 1 juni-1 september

Bokningsperiod för våren 2024. 1 december-19 januari

Bläddra i programmet för 2023/2024

På Kulturnyckelns bokningssida hittar du mer information, bilder, handledarmaterial och trailers.

Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen står bakom Kulturnyckeln men den omfattar både den kommunala förskolan/skolan såväl som kooperativ och friskolor. Fasta arrangörer är Kulturhuset Barbacka, Musikskolan, Folkbiblioteken, Skolbibliotekscentralen, Kristianstads konsthall och Regionmuseet Skåne.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.