Grönt ljus för nytt badhus

18. september 2019 10:08Arkiverad

Kristianstads nya badhus kan börja byggas. Kommunfullmäktige gav startbesked efter en omröstning där liberaler, socialdemokrater, vänsterpartister, sverigedemokrater och alla utom en centerpartist sa ja till bygget. Det betyder att ett nytt badhus kan stå klart våren 2022.

Gröna och röda markeringar visar omröstningsresultatet i sessionssalen.
Majoriteten av ledamöterna röstade ja och gav grönt ljus till byggstart för badhuset.

Till sist blev det ett startbesked för ett nytt badhus. Badhuset ska ha tio banor i träningsbassängen och riktpriset beräknas till 510 miljoner kronor. Kalkylerna visar att den årliga driftkostnaden väntas hamna på knappt 24 miljoner kronor, vilket är nära 12 miljoner mer än vad Tivolibadet kostar varje år. Nu verkar det ändå som om årskostnaden kan komma att bli uppåt fem miljoner lägre, eftersom räntorna på lånen kan bindas till betydligt lägre kostnad än kalkylräntan. Fullmäktigeledamöterna hade lyssnat till simklubben KSLS önskemål och beslutade att träningsbassängen ska byggas med tio banor.

– Vet ni hur stor en träningsbassäng faktiskt är? Den är lika lång och ännu bredare än den här sessionssalen! Jag vet, för jag har stegat den i dag, sa Pierre Månsson (L), när han i sitt framförande försökte sätta proportioner på badhusets storlek och kunde berätta att badhusbyggnaden blir lika stor som hela rådhuskvarteret och halva Stora torg.

– De som på allvar tror att det skulle gå att klämma in i en gallerian eller någon annanstans mitt i stan har nog inte riktigt tagit in hur mycket plats det tar, konstaterade han.

Betryggande majoritet

Omröstningen gav en betryggande majoritet för badhusbygget med 47 ja mot 18 nej. De tretton moderaterna och tre kristdemokraterna i fullmäktige höll konsekvent fast vid sin tidigare linje och röstade nej med yrkandet att hela ärendet om badhusbygget skulle avslås och att beslutet från 2015 om placering på Näsby skulle rivas upp. Dessutom röstade Centerns Ulf Persson och den politiska vilden Abdikarim Hassan nej i omröstningen.

Efter många års politiska diskussioner och beslut blev debatten inför det avgörande beslutet en lugn och städad tillställning.

Peter Johansson (M) upprepade sina tidigare argument om att ett mindre badhus borde byggas närmare centrum och att kommunen inte behöver bygga mer än vad som täcker det kommunala ansvaret simundervisning. Christina Borglund (KD) gjorde en historisk tillbakablick över alla turer i ärendet sedan 2011 och stannade vid sin övertygelse om att badhuset blir felplacerat, för stort och för påkostat.

Missuppfattningar

Pierre Månsson (L), som inledde debatten, var desto mer positiv men också självkritisk i sitt inlägg.

– Vi har misslyckats med att förklara en del av förutsättningarna. Bland annat har vi inte fått fram hur mycket svårare och dyrare det är att bygga där grundvattnet ligger högt i marken som det gör i stan. Vi har inte lyckats föra ut bilden av hur stort det blir. Det är ju de faktorerna som har avgjort valet av placering.

Han menade också att många verkar ha missuppfattat kostnaden för bygget.

– Det är ju inte tal om några 500 miljoner om året. Det är lånet vi tar, och precis som för den som köper en villa så är det inte själva priset utan månadskostnaden och årskostnaden som är det viktiga. För badhuset handlar det om uppskattningsvis 24 miljoner och det kan jämföras med arenan som kostar 26 miljoner och arenaområdet som har en driftskostnad på 15 miljoner kronor om året. Det är mycket pengar, men det är inget som kommunen står och faller med, sa Pierre Månsson i sitt anförande.

Även sverigedemokraterna lyfte fram de praktiska aspekterna på placeringen i sina anföranden.

– Vi har lyssnat på expertutlåtanden och är inte beredda att lägga extra pengar på att konstruera på vattensjuk mark. Så mycket pengar som möjligt ska läggas på innehållet och så lite som möjligt på grundläggningen, sa Niclas Nilsson (SD) i sitt inlägg i debatten.

– Det verkar finnas ett missförstånd om att badhuset skulle ligga någonstans bredvid Gamlegårdsbadet . Platsen för badhuset ligger faktiskt närmare centrum än vad den ligger Gamlegården, sa Carl Henrik Nilsson (SD), som också betonade att frågan om ordning och reda på badhuset inte har någon koppling till var det placeras.

Vänsterpartiets Mikael Persson lyfte fram det positiva i att badhuset får omklädningsrum som inte bara är stora och könsindelade men ville också göra medskicket att det är viktigt att få in solceller på taket.

Socialdemokraternas Anders Tell påminde om det grundläggande skälet till att ett nytt badhus behöver byggas.

– Det grundläggande skälet är ju Tivolibadets usla skick. Det stagas upp underifrån och vi kan bara hoppas att det håller tills det nya badhuset är på plats.

Karl Gemfeldt i Centerpartiet markerade att han kände sig trygg med att gå till beslut.

– Jag har stor respekt för den vånda som kan finnas inför ett så här stort projekt, men det har varit en lång och grundlig process och nu är vi beredda att börja bygga.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.