Fullmäktige sammanträder 14 juni

Uppdaterad:9. juni 2023 15:21Arkiverad

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder onsdagen den 14 juni klockan 09.00 i Rådhus Skåne (observera dagen och tiden). Följ gärna mötet på plats i Rådhus Skåne eller via vår webbsändning.

Fullmäktigemötet i juni börjar redan klockan nio, eftersom budgeten för 2024 och flerårsplanen för 2025-2026 ska upp till debatt och beslut. Du kan läsa mer om de olika budgetförslagen i länken under relaterad information.

På dagordningen finns också andra punkter som ska behandlas, bland annat avgiftsfria uteserveringar, ny kalkyl för utbyggnaden av centrala reningsverket och reviderade detaljplaner i Färlöv. Dessutom ska frågan om en gemensam överförmyndare för Skåne Nordost upp för beslut.

Flera medborgarförslag och motioner kommer också att behandlas.

Intresserade åhörare är välkomna in på läktaren, men du kan också följa mötet via vår webbsändning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.