Fullmäktige sammanträder 14 december

Uppdaterad:9. december 2022 15:08Arkiverad

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder onsdagen den 14 december klockan 9.00 i Rådhus Skåne (observera dagen och tiden). Följ gärna mötet på plats i Rådhus Skåne eller via vår webbsändning.

December månads fullmäktigemöte är både ovanligt långt och ovanligt viktigt. Under mötet görs inte mindre än fyrtio olika val till bland annat kommunens nämnder. Dessutom ska budgeten för 2023 och den ekonomiska flerårsplanen för 2024-2025 beslutas.

Förutom val till nämnderna och nästa års budget ska också taxorna för avfall, vatten och avlopp samt kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde tas. Flera medborgarförslag och motioner kommer också att behandlas.

Observera att mötet börjar redan klockan 9. Åhörare är välkomna in på läktaren, men du kan också följa mötet via vår webbsändning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.