Frukostmöte om Östersjön den 8 juni

7. juni 2022 08:56Arkiverad

Östersjön ett känsligt hav med sitt bräckta vatten. Många initiativ för att rädda Östersjön är redan igång. Men hur kan du och jag hjälpa till med hållbara lösningar, åtgärder och engagemang? Välkommen på frukostmöte på Absolut Experience Center i Åhus, där du får veta mer.

Lisen Schulz, Stockholm Rescilience Centre, föreläser. Foto: Martin Stenmark
Lisen Schulz, Stockholm Rescilience Centre, föreläser. Foto: Martin Stenmark

På World Ocean Day den 8 juni står frukosten framdukad på Absolut Experience Center på Köpmannagatan 23 i Åhus mellan klockan 07.30 och 08.00. Sen väntar spännande föreläsningar. Frukostmötet avslutas 09.30. Alla som är intresserade är välkomna. Frukostmötet är kostnadsfritt.

I dag görs flera insatser för att minska mängden näringsämnen som läcker ut i havet. Biosfärområde Kristianstad Vattenrike arbetar med att anlägga våtmarker. Flera åtgärder sker i projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” tillsammans WWF. Ett exempel är utplantering av ålgräs för att gynna fiskar och motverka erosion.

Tina Robertsson och Nan Kjellberg från Absolut Company och Fredrik Åsare från Åhus hamn berättar om företagens hållbarhetsarbete.

Lisen Schultz, forskare och expert på omställning vid Stockholm Rescilience Centre, inspirerar kring hållbart företagande. Alla som deltar får hennes bok ”Tio lektioner för ett hållbart näringsliv”.

Dessutom deltar Carina Wettemark, koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Ulrika Hedlund, kommunekolog Kristianstads kommun, och Jan Persson, business designer Krinova.

Anmäl dig via länken under relaterad information. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.