Framgångsrik undervisning livesänds

10. november 2020 15:22Arkiverad

På torsdag är det återigen en skolledarträff med fokus på satsningen Framgångsrik undervisning. Träffen kommer att ske genom livesändning.

Framgångsrik undervisning i livesändning.
Framgångsrik undervisning i livesändning.

Det var en smått nervös förvaltningschef som välkomnade rektorer, skolchefer, förstelärare och andra nyckelpersoner, vid föregående livesända träff för satsningen Framgångsrik undervisning.

- Förra gången var det premiär för att sända träffen live för så många. Men det gick vägen och nu känns det betydligt tryggare, säger Kenth Olsson. Det känns bra att kunna ställa om istället för att ställa in. Framgångsrik undervisning handlar om att förbättra kunskapsresultaten och öka måluppfyllelsen, vilket är vårt viktigaste uppdrag.

Lektor Simon Hjort som engagerats för att vara med som guide på resan mot framgång, kommer att vara uppkopplad för att föreläsa för deltagarna. På förmiddagen träffar han ledare från grundskolan.

- Simon kommer ge ytterligare verktyg i hur arbetet kan justeras så att vi hamnar med elevens framgång i fokus. Stor del av förmiddagen kommer läggas på kollegialt utbyte mellan verksamheterna där skolorna möts i olika konstellationer och ges möjlighet att både ge och få återkoppling på sina strategier. Viktigt är att Framgångsrik undervisning under detta läsår når ut till varje verksamhet och medarbetare samt att strategierna får fäste och följs upp, säger utvecklingsstrateg Eva Landin.

På eftermiddagen kommer Simon Hjort att träffa rektorerna i förskolan.

- Fokus på kommer att vara på undervisning, distribuerat ledarskap och hur man med hjälp av en strategi kan nå högre måluppfyllelse för barnen i förskolan, berättar Anders Rosvall, chef för Didaktisk enhet. Även på eftermiddagen kommer det ges tillfällen att diskutera och utmana varandra.

Bakgrund

Mot bakgrund av nationella och kommunala analys-, jämförelse- och utvärderingsunderlag, beslutade förvaltningschefen redan 2016 ett direktiv om att kraftsamla för att förbättra kunskapsresultaten för eleverna och höja undervisningskvaliteten.

Visionen för kommunen blev ”All undervisning i Kristianstads kommun kännetecknas av god kvalitet där varje elev når sin fulla potential”.

I januari 2019 gick startskottet för satsningen ”Framgångsrik undervisning” då lektor Simon Hjort för första gången träffade samtliga skolledare. Simon Hjort är med under hela resan, för att verkligen lyfta in forskningen i det vardagliga arbetet och ge skolledarna verktyg för att lättare ta sig an sina utmaningar.

Simon Hjort har valts ut med noga omsorg för att vara med och driva utvecklingsarbetet framåt. Han har bl.a. skrivit två böcker, Effektiv undervisning och Från tyckare till tänkare. Båda med fokus på undervisning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.