Föreläsning för anhöriga om levnadsberättelse

27. oktober 2021 16:14Arkiverad

Har du en närstående som får stöd av hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende? Då är du välkommen till en föreläsning om hur vi använder levnadsberättelser för att ge bättre omsorg och skapa en roligare vardag för varje kund.

Krans av livshändelser

När vi tar emot en kund i våra omsorgsverksamheter, till exempel på vård- och omsorgsboenden, får personen fylla i en levnadsberättelse. Det är ett dokument där man får möjlighet att berätta om alltifrån sin uppväxt till intressen och viktiga händelser i livet. Genom att lära känna personen kan vi förstå hen bättre och även få inspiration till aktiviteter och samtalsämnen i vardagen.

För den som inte själv kan fylla i levnadsberättelsen kan du som anhörig vara ett viktigt stöd. Därför vill vi bjuda in dig till en föreläsning med Bertha Ragnarsdottir som berättar om levnadsberättelsens betydelse på ett inspirerande sätt med hjälp av musik. Bertha har en filosofie magister i social omsorg, med psykoterapeutisk grundutbildning och lång erfarenhet av arbete inom demensvård och omsorg.

Föreläsningen ges 17 november kl. 17.30–19.30 på Krinova.

Anmälan

Antalet platser är begränsat till 50. Anmäl dig senast 5 november till enhetschefen på boendet där din närstående bor eller till enhetschefen på den hemtjänstenhet din närstående tillhör. Om din närstående får omsorg på Demenscentrum kan du anmäla dig till Susanne Palla med e-post till susanne.palla@kristianstad.se eller på telefon 044-13 61 19. 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.