Film om lärdomar från distansunderviningen

20. april 2021 09:43Arkiverad

Utvecklingsavdelningen inom barn- och utbildningsförvaltningen har skapat en film om distansundervisningen på gymnasiet som lyfter goda erfarenheter som gjorts och erfarenheter som man kan ta med sig när återgång till närundervisning sker.

Utvecklingsavdelningen har skapat en film om lärdomar från distansundervisningen.
Utvecklingsavdelningen har skapat en film om lärdomar från distansundervisningen.

I början av 2020 var det inte många som trodde att större delen av Sveriges gymnasieelever skulle undervisas på distans, via dator och med läraren på skärm. Men så blev det. Såklart har det inneburit stora utmaningar för både skolpersonal och elever.

Utvecklingsavdelningen inom barn- och utbildningsförvaltningen har skapat en film om distansundervisningen som lyfter goda erfarenheter som gjorts och erfarenheter som man kan ta med sig när återgång till närundervisning sker. I filmen får ni träffa tre lärare och två elever, som delar med sig av sina erfarenheter av distansundervisning.

Idén till filmen kläcktes i Digitaliseringsforum. Didaktiker Andreas Birgersson har intervjuat lärare och elever och producerat filmen. Ta gärna del av den här.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.