En vecka fri från våld

Uppdaterad:23. november 2022 12:05Arkiverad

En vecka fri från våld. Så heter den kampanj- och evenemangsvecka i Kristianstads kommun som ska uppmärksamma och sprida kunskap om det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgör, samt sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Nationellt leds initiativet av Riksorganisationen Unizon (kvinnojourernas riksorganisation) och MÄN (manligt nätverk mot mäns våld), med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner.

På sidan Våld och hot har vi samlat en mängd info för att hjälpa och stötta dig som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande med allvarliga konflikter eller som själv utövar våld.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.