Avliden person på kommunalt boende var smittad av corona

31. marts 2020 09:26Arkiverad

I dagsläget har vi inga ytterligare fall av konstaterad smitta i våra boenden.

– Det är alltid sorgligt när en person avlider och mina tankar går till de anhöriga. Alla övriga kunder på boendet, deras anhöriga samt berörd personal har informerats, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Vi jobbar intensivt för att på bästa möjliga sätt minimera smittspridningen och följer den lagstiftning och de rekommendationer som finns.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.