Bättre trafik på Härlöv

22. juni 2021 16:38Arkiverad

Snart påbörjar kommunen att bygga om vägar och cirkulationsplatser på Härlöv för att förbättra för trafiken.

Trafiksituationen är ofta ansträngd i västra Kristianstad. För ett par år sedan genomfördes därför ett antal åtgärder på Långebro för att förbättra tillgängligheten i området. Bland annat ersattes den stora fyrvägskorsningen med en ny cirkulationsplats. 

- Åtgärderna på Långebro har underlättat mycket, men vi behöver fler åtgärder i Härlövsområdet, så det påbörjar vi nu, säger Rickard Wilhelmsson, anläggningschef på Kristianstads kommun.

Under byggtiden, som pågår fram till mitten av december 2021 kommer vägarna i området att vara körbara morgon, dag och kväll med reducerad hastighet. Kortare avstängningar kan ske nattetid och eventuell omledning sker på tillfällig väg intill bygget.

- Efter arbetet kommer vi att ha en mycket bättre förutsättningar för att hantera trafikmängderna i området, säger Rickard Wilhelmsson.

Åtgärderna som anläggs (se karta nedan)

 1. Nytt körfält för högersväng från E22 anläggs.
 2. Östra delen av vägsträckan blir dubbelfilig.
 3. Cirkulationsplatsen breddas till dubbla körfält.
 4. Hela vägen breddas till dubbla körfält.
 5. Cirkulationsplatsen breddas till dubbla körfält

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.