Årsredovisning ger inblick

Uppdaterad:14. april 2021 16:48Arkiverad

Årsredovisningen för Kristianstads kommun 2020 ligger nu färdig och godkänd av kommunfullmäktige. För alla som är intresserade av hur kommunen sköter sina uppgifter och använder skattepengarna är årsredovisningen en bra källa. Den är lättare att läsa än de flesta tror!

Faksimil med sidor ur årsredovisningen.
Det finns många intressanta sidor att fastna i för den som börjar läsa årsredovisningen för Kristianstads kommun 2020.

Årsredovisningen innehåller en del tyngre delar, som är obligatoriska enligt lag, i förvaltningsberättelsen och räkenskaperna. Men till största delen berättar texterna om viktiga händelser och utmaningar för kommunen som helhet och för de olika nämnderna och deras förvaltningar. Den som sätter sig och läser en stund i årsredovisningen får en bra bild av kommunens många olika verksamheter och av vad som har hänt under året i kommunens alla förvaltningar och bolag.

Hela årsredovisningen finns att läsa eller ladda hem som pdf här på webbplatsen och nås via länken under Relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.