Årets miljöpris går till Söderportgymnasiet

Uppdaterad:7. september 2021 11:17Arkiverad

Priset delas ut till den/de som gjort en betydelsefull insats inom miljöområdet. Miljöpriset för 2020 tilldelas Söderportgymnasiets arbetslag på naturvetenskapsprogrammet. Arbetslaget har målmedvetet arbetat för ökad kunskap om hållbar utveckling.

Söderportgymnasiets naturvetenskapligt program med miljöprofil var på exkursion vid Vattenrikets besöksplats Vramsån med naturums naturpedagog Sam Peterson
Söderportgymnasiets naturvetenskapligt program med miljöprofil var på exkursion vid Vattenrikets besöksplats Vramsån med naturums naturpedagog Sam Peterson

Söderportgymnasiets arbetslag på NA-programmet har under läsåret 2020-2021 arbetat med att starta upp en miljöprofil för programmet. Syftet med profilen är att eleverna ska få fördjupad insikt och kunskap om hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv.

Arbetslaget har genom dialog med eleverna och kontinuerlig utvärdering skapat en tydlig miljöprofil för programmet. Genom att koppla beröringspunkterna inom de naturvetenskapliga ämnena med hållbar utveckling har programmet fördjupat sig i staden Kristianstads visioner och mål om hållbar utveckling. Via exkursioner, studiebesök och temadagar växer sammanhållningen hos eleverna och förståelsen för miljöfrågor ökar. Kopplingen mellan livsstilsfrågor, handlingsalternativ och konsekvenser för människa och miljön blir tydlig.

Priset på 10 000 kronor går i år till Söderportgymnasiets arbetslag på naturvetenskapsprogrammet. Arbetslaget består av Ida Peters, Therese Palmér, Louise Nilsson, Patrik Jönsson, Andreas Westlund, Johan Mårtensson, Aleksandar Nicolic, Hanna Dahl och Bassam Hamid.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens motivering:
Genom årets miljöpris vill miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksamma de insatser som Söderportgymnasiets arbetslag på NA-programmet utfört genom sitt arbete att lyfta miljöfrågor inom de olika naturvetenskapliga ämnena där hållbar utveckling är ett centralt fokus.

Fakta miljöpriset

Kristianstads kommun delar sedan 1992 ut ett årligt miljöpris på 10 000 kronor. Miljöpristagaren utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljöpriset delas ut till den person eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en för Kristianstads kommun betydelsefull insats inom miljöområdet. Priset kan även tilldelas ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.