Arbetet mot fossilbränslefritt fortsätter

Uppdaterad:18. maj 2021 15:25Arkiverad

Covid-19 har fått stor påverkan på våra resmönster. Under 2020 minskade Kristianstads kommuns längre tjänsteresor kraftigt och ersattes av digitala möten. Detta ledde till att kommunens klimatpåverkan minskade med 26 % under 2020 jämfört med 2019.

Nu släpps rapporten Nästan fossilbränslefria som sammanfattar elva skånska kommuners arbete med att bli fossilbränslefria.

År 2020 var Kristianstads kommunkoncern fossilbränslefri till 97 %. Elen och uppvärmningen var i princip helt fossilbränslefria, medan andelen fossilfritt drivmedel uppgick till 66 %. Den stora förändringen jämfört med året innan gäller längre tjänsteresor. Flygresorna minskade med 95 % och längre tågresor minskade med 71 %, som ett resultat av reserestriktionerna under coronapandemin. Även användandet av egen bil i tjänst minskade med 33 %.

Under 2020 arbetade många hemifrån och fysiska möten ersattes av digitala.

 Även om det finns många fördelar med fysiska möten, innebär digitala möten en minskad miljöbelastning. Att undvika onödiga resor när det är möjligt leder ofta till en besparing av både tid och pengar, säger Magnus Lund, klimatstrateg i Kristianstads kommun.

Inom projektet arbetar kommunen även med att minska klimatpåverkan från de produkter och tjänster som köps in. Det handlar exempelvis om att ställa ambitiösa miljökrav på leverantörer och att minska klimatpåverkan från livsmedelsinköp.

– För att klara kommunens högt ställda klimat och miljömål samt att nå vår vision om ett långsiktigt hållbart samhällstillväxt krävs samverkan, säger Peter Johansson (M), kommunalråd i Kristianstads kommun. Alla aktörer i samhället måste agera och bidra till att minska sin klimatpåverkan.

Skånska kommuner är föregångare i Sverige i att ställa om till fossilbränslefritt. Kristianstads kommun deltar tillsammans med sex andra kommuner i spjutspetsprojektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0. Projektet medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och leds av Länsstyrelsen Skåne och Skånes Kommuner. I rapporten ingår även statistik från ytterligare fyra skånska kommuner.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.