Allt våld lämnar inte märken som syns

Uppdaterad:15. januar 2021 15:44Arkiverad

Privata bilder som sprids på nätet. En rullator som alltid ställs för långt bort. Ett barn som hatar jullovet, för hemma är man bara rädd. Nu när alltfler är isolerade hemma på grund av pandemin ökar risken att utsättas för våld i nära relationer. Men, det finns hjälp att få.

Nu när alltfler är isolerade hemma pga pandemin ökar risken att utsättas för våld i nära relationer. Det kan också göra det svårare att ta del av samhällets stödinsatser. Men, det finns hjälp. Läs mer här: kristianstad.se/vald.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.