Allt fler nöjda med hanteringen av sitt bygglovsärende

18. juni 2021 10:23Arkiverad

Efter förra årets ganska dystra resultat i nöjd kundindex-mätningen har bygglovsavdelningen jobbat hårt för att förbättra servicen ännu mer. Resultatet för januari till maj visar nu att arbetet har gett önskad effekt där indexvärdet har gått från 47 till 60.

Byggarbetsplats. Foto Kristianstads kommun
Byggarbetsplats. Foto Kristianstads kommun

Varje år mäts hur nöjda företagare är med kommunens service i en så kallad nöjd kundindex-mätning. Resultatet tas fram genom att alla företagare som under året har haft ett färdighanterat ärende ges möjligheten att svara på frågor om hur de upplever kontakten med kommunen inom områdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

- Det här är en viktig undersökning för oss. Den är viktig för att den pekar ut vilka områden vi kan utvecklas och förbättra oss inom. Något som vi ständigt arbetar med. Men vi har också noterat att underlaget som resultatet bygger på innehåller relativt få ärenden. För att få bättre underlag har vi nu utökat med att även privatpersoner tillfrågas. Vi har också ökat frekvensen som enkäten skickas ut för att snabbare kunna agera på resultatet, förklarar Marie-Louise Gustafsson avdelningschef för bygglovsavdelningen.

Med fler svaranden blir det statistiska underlaget bättre. Genom att månadsvis följa upp svaren kan avdelningen snabbare identifiera utvecklingsområden och agera utifrån dessa. Resultatet för bygglovsavdelningen 2020 var ett index på 47 (max 100). För perioden jan-maj 2021 ligger nu istället resultatet på 60.

– Vi är såklart jätteglada över det senaste indexvärdet. Men vi är inte klara. Det nya indexvärdet beror inte enbart på att vi nu frågar fler. Utan det visar också att våra satsningar har gett resultat. Vi har jobbat intensivt med att försöka korta våra handläggningstider, vässa våra rutiner och att informera om våra processer, avslutar Marie-Louise Gustafsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.