Åhus klostermur avspärrad för renovering

Uppdaterad:17. september 2020 13:28Arkiverad

Åhus är rikt på medeltida historielämningar och där finns rester av flera äldre byggnader. Bland annat finns en murrest av ett Dominikankloster, som nu har spärrats av inför en kommande upprustning.

År 1243 anlade munkar ett Dominikankloster i den ärkebiskopliga staden Åhus, strax intill Helgeås norra strand. Klostret har bland annat kallats nordens första universitet med ditresta munkar från hela norden och norra Tyskland. Deras predikningar var mycket populära bland Åhusborna som kallade munkarna för svartbröder, med anledning av deras svarta kåpor. Vid reformationen 1536 faller klostret under kronan och det blev länsresidens under namnet ”Åhus gård”.

Dominikanklostret i Åhus, med den östra längans västra vägg markerad i ljusblå färg. Illustrationen är hämtad från ""...inte en vackrare plats på jorden" - Åhus historia berättad av Kenth Olsson". 

I dag är en 5,5 meter hög och 17 meter lång murrest av den östra längans västra vägg det enda som finns kvar av klostret. Väder och vind har slitit på muren som renoverades 2003, men nu behöver den omsorg på nytt. Platsen är redan avspärrad och vilka åtgärder som är lämpliga för muren ska nu undersökas.

Klostermuren och intilliggande gångstråk.

- Vi har spärrat av kring platsen eftersom det annars finns risk att stenar faller ned och skadar passerande, säger Henrik Wester, informatör på tekniska förvaltningen och fortsätter:

Kommunen kommer att behöva involvera både länsstyrelsen och andra aktörer i renoveringen. Avspärrningen kommer att stå på platsen under en längre period och det finns inga besked i nuläget om när själva arbetet kan påbörjas eller när det kan vara färdigt.

- Det är ju ett kulturminne av rang och en omtyckt plats av dagens Åhusbor. Vi ska givetvis hantera muren varsamt och med den respekt den förtjänar, säger Henrik Wester.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.