Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Kommun och politik.

Dialogträff med idéburen sektor

Är du engagerad i en förening, kooperativ, stiftelse eller samfund? I så fall är du välkommen till en träff mellan kommunen och den idéburna sektorn tisdag den 7 februari klockan 17.30-19.30. Mötet tar avstamp i den lokala överenskommelsen mellan kommunen och den idéburna sektorn.

07-01-2023 06:00:20