Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Bygga, bo och miljö.

Norra dammen i Tivoliparken ska rustas upp och byggas om. Norra dammen i Tivoliparken ska rustas upp och byggas om.

Norra dammen i Tivoliparken byggs om

Norra dammen i Tivoliparken kommer under hösten att byggas om och fräschas upp. I nästa vecka inleds arbetet med etablering och utpumpning av vattnet till Helgeå.

22-09-2022 17:04:51

Så rustar kommunen för höga elpriser

De kraftigt stigande elpriserna skapar oro hos många hushåll. Även kommunens verksamheter påverkas av höga elpriser och kommunen vidtar en mängd åtgärder för att minska energianvändningen. Du som privatperson kan bidra genom att minska din energiförbrukning.

22-09-2022 08:33:09