Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Bygga, bo och miljö.

Arkiverad

Pengar till Kristianstad för läkemedelsrening

Läkemedelsrester i miljön är ett problem. De renas inte i reningsverk utan går ut i sjöar och hav där de stör vattenlivet. Kristianstad har beviljats statliga bidrag för att bygga sin första läkemedelsrening.

16-11-2018 15:55:53

Arkiverad En disig morgon med utegymnastik på nytt underlag och med ny belysning. En disig morgon med utegymnastik på nytt underlag och med ny belysning.

Nypremiär för upprustat motionsspår

Under en tidig morgonpromenad invigdes idag södra Björkets motionsspår. Slingorna har fräschats upp med nytt underlag, ny belysning och bättre tillgänglighet.

16-11-2018 14:12:19

Arkiverad En strand där sanden har försvunnit. En strand där sanden har försvunnit.

Förslag till erosionsskydd i Åhus

Det går att motverka erosionen på utsatta stränder i Åhus. Det som framför allt behövs är drivor av ny sand. Men allra först krävs tillstånd, beslut, pengar och grundliga beräkningar. Det framgår av den rapport som DHI nu har lämnat till Kristianstads kommun.

02-11-2018 06:10:28

Arkiverad

Regn, rusk och högt vatten

Nu stiger vattnet i Helgeå, men det är en bra bit kvar till nivåerna då kommunen sätter in beredskapsåtgärder. Prognoserna visar att vattnet sjunker inom kort, men det är ändå en påminnelse till alla som bor intill vattendrag att se om sina hus. I synnerhet källarutrymmena.

29-10-2018 16:21:45

Arkiverad

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Utbyggnaden av det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet görs för människors hälsa och för miljön. Ett antal befintliga bostadsområden är aktuella att förses med kommunalt VA, exempelvis Horna och Yngsjöstrand.

24-10-2018 08:48:10

Arkiverad

Utbyggnad av vatten och avlopp

Utbyggnaden av det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet görs för människors hälsa och för miljön. Ett antal befintliga bostadsområden är aktuella att förses med kommunalt VA, exempelvis Horna och Yngsjöstrand.

24-10-2018 08:41:10

Arkiverad Konstnären Caroline Mårtensson är initiativtagare till projektet som vill lyfta de klimatförändringar vi står inför. Hennes broderi visar effekten av en havshöjning på tre meter. Konstnären Caroline Mårtensson är initiativtagare till projektet som vill lyfta de klimatförändringar vi står inför. Hennes broderi visar effekten av en havshöjning på tre meter.

Konstnärer vill väcka engagemang kring klimatet

Utställningen "Man and Biosphere – prekära situationer” är ett samarbete mellan konstnärer och forskare i dialog med biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Projektet lyfter de klimatförändringar vi står inför. Resultatet visas på Kristianstads konsthall.

15-10-2018 13:28:35

Arkiverad En ren stad. Kommunen har gjort riktade satsningar för att hålla staden ren från skräp. En ren stad. Kommunen har gjort riktade satsningar för att hålla staden ren från skräp.

Nedskräpning halverad i Kristianstad

Är det rent eller skräpigt i Kristianstad? Åsikterna går som så ofta isär, men årets skräpmätning visar på att det faktiskt är mycket rent i innerstaden. Nedskräpningen har halverats mot 2016.

12-10-2018 08:56:58

Arkiverad

Höstens skötsel kring tomten

Nu är det höst och många städar upp på tomten inför vintern. Glöm inte att fastighetsägare också har ett ansvar för att är god sikt och framkomlighet runt tomten och för skötseln av gångytan utanför.

10-10-2018 13:58:40

Arkiverad

Ny teknik testas för att rädda träd

Längs Södra Boulevarden står en rad gamla lindar. Träden har länge varit i dåligt skick, men nu testas ny teknik för att rädda träden och ge dem bättre förutsättningar att växa i den utsatta miljön.

02-10-2018 15:59:30

Arkiverad Foto: Kristianstads kommun Foto: Kristianstads kommun

Kristianstads besöksflöden studeras

Den 25/9-1/10 kommer vi som går i centrum att studeras lite närmare. Syftet är att få en djupare vetskap om hur vi väljer att röra oss i staden. Kunskapen kommer att användas i den framtida planeringen av stadsmiljön för att öka såväl framkomligheten som att skapa en mer tillgänglig och säker stad.

24-09-2018 13:29:55

Arkiverad

Sök medel ur landsbygdsfonden

Landsbygdsfonden skapar möjligheter till lokal utveckling. Nu öppnar vi återigen upp möjligheten att söka medel ur fonden. Syftet är att utveckla landsbygden genom projekt och aktiviteter och därigenom uppfylla kommunens landsbygdsprogram.

19-09-2018 14:05:13

Arkiverad Projektet "Våtare mark" ska hålla kvar vatten i landskapet och till detta projekt har limnolog Andreas Jezek fått 5,3 miljoner kronor i statliga LONA-medel. Projektet "Våtare mark" ska hålla kvar vatten i landskapet och till detta projekt har limnolog Andreas Jezek fått 5,3 miljoner kronor i statliga LONA-medel.

Nu ska Vattenrikets skogar bli våtare

Projektet ”Våtare mark” ska hålla kvar vatten i landskapet, jämna ut vattenflöden och öka mångfalden av arter och miljöer. Biosfärkontoret har fått drygt 5,3 miljoner kronor i statliga medel till projektet.

13-09-2018 13:29:50

Arkiverad Tre personer på Västra Storgatan i Kristianstad. Tre personer på Västra Storgatan i Kristianstad.

Kristianstad genom nya ögon

Två utvärderare från Nyköping och Falkenberg vandrade runt i Kristianstad från tidig eftermiddag till sen natt på onsdagen. Uppdraget var att granska stadsmiljön och utbudet för att se vad som känns tryggt och attraktivt och ge tips på vad som kan göras bättre.

06-09-2018 13:51:54

Arkiverad Foto: Lennart Johanzon Foto: Lennart Johanzon

Osynligt skräp till ytan

I lördags utfördes en skräprensning i Åhus hamn med hjälp av dykare. All möjlig slags bråte hittades, som cyklar, restaurangskyltar och massor av flaskor.

04-09-2018 13:09:47

Arkiverad Kristianstads teater omkring år 1910. Källa: Regionmuseet Kristianstad Kristianstads teater omkring år 1910. Källa: Regionmuseet Kristianstad

Gamla Kristianstad och Åhus blir digitalt

Bor du i en kulturhistorisk byggnad eller är du nyfiken på hur just ditt kvarter såg ut förr? Nu kan du läsa mer om Kristianstads och Åhus äldre bebyggelse på webben.

04-09-2018 11:29:04

Arkiverad

Inspirationskväll om vatten - Segesholmsån

Alla berörs vi av vattenfrågor på ett eller annat sätt. Kristianstads kommun deltar i projekt för att främja vattendragen i östra Skåne. Tisdagen den 4 september kl. 18 - 21 presenteras projektet på Degeberga bibliotek.

29-08-2018 08:00:31

Arkiverad Bild över Palestina, Hammars nya bostadsområde och C4 Shopping från luften. Bild över Palestina, Hammars nya bostadsområde och C4 Shopping från luften.

Nytt byggrekord i kommunen

Bostadsbyggandet i Kristianstads kommun fortsätter att accelerera. Årets avstämning av startbesked för nya bostäder visar att de blev över 700. Det är drygt 150 fler än under samma period förra året och en bra bit över kommunens målsättning.

21-08-2018 09:23:35

Arkiverad

Skydda din fastighet vid häftiga skyfall

Hastigt uppkomna åskoväder med häftiga skyfall kan orsaka översvämningar. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin egendom mot översvämning. Förebygg skador och ha inte värdefulla saker direkt på källargolvet. Beror översvämningen på brister i vatten- och avloppsnätet har kommunen ett ansvar.

17-08-2018 15:55:52

Arkiverad Det är åter tillåtet att vattna gräsmattan i Åhus och Yngsjö Det är åter tillåtet att vattna gräsmattan i Åhus och Yngsjö

Bevattningsförbudet i Åhus och Yngsjö hävt

I sommarens värme har det använts mer dricksvatten i Åhus och Yngsjö än vad vattenverket har kunnat pumpa upp. Förbudet är nu hävt och det är åter tillåtet att använda det kommunala dricksvattnet till bevattning.

14-08-2018 14:43:31