Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Bygga, bo och miljö.

Arkiverad

Framtidsveckan - för en hållbar omställning

Den 14 september startar Framtidsveckan. En vecka då vi tittar på hur vi tillsammans kan skapa en hållbar omställning för vår kommun. Veckan genomförs av föreningar och organisationer från hela kommunen. Kristianstads kommun deltar självklart i Framtidsveckan. Välkommen till våra aktiviteter.

10-09-2019 13:42:08

Arkiverad

Läkemedel renas snart i Degeberga

Kristianstads kommun har påbörjat bygget av sin första läkemedelsrening. Läkemedelsrester i miljön är ett stort problem, eftersom de normalt renas inte i reningsverk utan går ut i sjöar och hav där de stör vattenlivet.

06-09-2019 11:35:49

Arkiverad

Råbelövskanalen klipps

Nu klipps Råbelövskanalen, som går genom staden mellan Råbelövssjön och Lastageplatsen vid Helge å.

28-08-2019 16:00:10

Arkiverad

Få SMS vid vattenstörningar

Kristianstads kommun använder SMS för att skicka dig information om störningar i dricksvattennätet. Om du vill få våra SMS om vattnet till ditt fritidsboende också ska du registrera dig här.

05-07-2019 13:36:01

Arkiverad En äldre typ av dricksvattenbrunn. En äldre typ av dricksvattenbrunn.

Registrera din dricksvattenbrunn

De senaste åren har varit mycket torra och i stora delar av Sverige rådde vattenbrist. Nu kan du som har egen dricksvattenbrunn hjälpa till att förbättra myndigheternas prognoser och planering av vattenförsörjning genom att registrera din brunn. Du får dessutom ett bättre skydd av ditt dricksvatten.

27-06-2019 14:52:44

Arkiverad Tollarps utomhusbad. Stängsel klipps upp och förstörs löpande. Tollarps utomhusbad. Stängsel klipps upp och förstörs löpande.

Skadegörelsen ökar

Skadegörelsen blir värre på kommunens skolor, idrottshallar och fritidsanläggningar. Att åtgärda problemen kostar mycket pengar, helt i onödan. I år är problemen särskilt stora i Tollarp.

19-06-2019 08:48:29

Arkiverad Magnus Lund, klimatstrateg och Peter Johansson kommunalråd (M) tog emot utmärkelsen. Magnus Lund, klimatstrateg och Peter Johansson kommunalråd (M) tog emot utmärkelsen.

Klimatanpassad topplacering

Kristianstads kommun kommer på andra plats i årets rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete. Kommunen vann rankningen år 2015 och har god erfarenhet av att arbeta med klimatanpassning. Det finns ett långsiktigt arbete och en förståelse för de utmaningar som klimatförändringarna skapar.

18-06-2019 11:43:45

Arkiverad 2018 års Samhällsbyggnadsverkstad var 2018 års Samhällsbyggnadsverkstad var

Boka in årets samhällsbyggnadsverkstad

Boka in den 18 september i din kalender. Då är det nämligen dags för 2019 års Samhällsbyggnadsverkstad med temat "Mer stad - men av vad?". Detta är dagen för dig som är intresserad eller en del av samhällsbyggnaden. Även i år kommer vi att vara på Kulturkvarteret i Kristianstad. Varmt välkommen!

07-06-2019 14:01:07

Arkiverad Från vänster: Louise Nyman kyrkoherde Svenska kyrkan Kristianstad, Ulla Malmgren kyrkorådets ordförande, Christina Borglund ordförande byggnadsnämnden, Mats Svensson Sesam arkitektkontor och Tommy Danielsson förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Från vänster: Louise Nyman kyrkoherde Svenska kyrkan Kristianstad, Ulla Malmgren kyrkorådets ordförande, Christina Borglund ordförande byggnadsnämnden, Mats Svensson Sesam arkitektkontor och Tommy Danielsson förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnadsmiljöpriset går till Svenska kyrkan Kristianstad

Byggnadsnämnden delar årligen ut ett byggnadsmiljöpris till den eller de som gjort insatser inom byggnadsmiljöområdet. – I år hade jag det stor nöjet att få meddela Svenska kyrkan i Kristianstad att deras nya församlingshem tilldelas priset, berättar Christina Borglund ordförande i nämnden.

03-06-2019 21:18:58

Arkiverad Från vänster: Förvaltningschef Tommy Danielsson, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden Ulf Persson samt Gerd och Christer Neideman från Naturskyddsföreningen. Från vänster: Förvaltningschef Tommy Danielsson, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden Ulf Persson samt Gerd och Christer Neideman från Naturskyddsföreningen.

Årets miljöpris går till Olle Wennberg

Kommunens miljöpris delas ut för en betydelsefull insats inom miljöområdet. – Vi har i år valt att ge det till Olle Wennberg som på ett förtjänstfullt sätt arbetat med och för ett av kommunens mest värdefulla naturområden, säger Ulf Persson ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

29-05-2019 09:42:04

Arkiverad

Nya smarta sopkärl

Under kulturnatten testades kommunens nya smarta sopkärl för första gången. De ska användas vid evenemang och på ställen dit det är långt att köra för tömning.

28-05-2019 16:05:05

Arkiverad Drönarbild från flygningen på stranden Drönarbild från flygningen på stranden

Drönare ger bättre förståelse för kusten

Inom Kristianstads kommun har ett mindre strandövervakningsprogram startats för att ge bättre underlag till förståelsen av stranddynamiken och för att bygga upp erfarenheter kring drönare kan användas till det här arbetet.

16-05-2019 08:38:32

Arkiverad

Djurliv kring Rådhus Skåne

Sedan två år tillbaka har en andhona valt en planteringsurna på Rådhus Skånes trappa som boplats. Förra året kläcktes en kull med små ällingar och år var det dags igen.

15-05-2019 10:48:14

Arkiverad Vattenledningarna byts runt om i kommunen. Vattenledningarna byts runt om i kommunen.

Vatten- och avloppsledningar byts

Just nu pågår ett antal ledningsarbeten runt om i kommunen. Arbetet är viktigt för att förse medborgarna med dricksvatten och att ta hand om deras avlopp.

14-05-2019 14:18:10

Arkiverad Råbelövskanalen rensas från skräp med båt fem gånger per år. Råbelövskanalen rensas från skräp med båt fem gånger per år.

Skräp rensas i Råbelövskanalen

Den blåsiga väderleken har gjort att extra mycket skräp samlats i och på vattnet i Råbelövskanalen och därför rensas den från skräp tidigare än vanligt i år. Allt skräp har dock inte blåst ned i vattnet.

13-05-2019 14:46:58

Arkiverad En man framför konstverket Utsikt i rådhuset. En man framför konstverket Utsikt i rådhuset.

Pyntens pumpstation prövas i domstol

I dagarna två ska Mark- och miljödomstolen vända och vrida på Pyntens pumpstation under förhandlingar i Rådhus Skåne och vid syning på plats i Hammarslund. Anledningen är Kristianstads kommuns ansökan om att få bygga en ny och större pumpstation vid Pynten.

29-04-2019 14:09:47

Arkiverad Exempel på områden som kommunen har arbetat med i projektet Fossilbränslefria kommuner Exempel på områden som kommunen har arbetat med i projektet Fossilbränslefria kommuner

Enastående resultat för förbättrat klimat

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter. Kristianstads kommun visar enastående resultat.

23-04-2019 09:33:41

Arkiverad Bil som tvättas i en gör-det-själv-tvätt. Foto: Kristianstads kommun Bil som tvättas i en gör-det-själv-tvätt. Foto: Kristianstads kommun

Stora biltvättarhelgen i Kristianstad

Du fultvättar väl inte bilen? Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i vattendragen och naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och en renare miljö. Den 27-28 april är det dags för den "Stora biltvättarhelgen".

23-04-2019 08:32:53

Arkiverad

Kristianstads stadskvaliteter undersöks

Kristianstads kommun är en av fem kommuner som tillsammans med Region Skåne undersöker vad som gör att vi uppskattar att bo där vi bor. – Det behövs mer kunskap om de värden vi anser höjer stadskvaliteten för att kunna skapa miljöer som upplevs trygga, levande och attraktiva, berättar Per Blomberg.

15-04-2019 09:55:15