Ripa

I Ripa är cirka 50 fastigheter aktuella att anslutas till kommunalt VA.

Projektering pågår för att ansluta den samlade bebyggelsen i Ripa till kommunalt vatten och avlopp. Det är cirka 50 fastigheter som berörs. 

Projekttid: 2018 - 2021

Tidplan

 • 26 November 2019
  Informationsmöte för de boende. Vi berättar om kommunalt VA, taxor och hur utbyggnaden kommer att gå till.
  Datum & tid:
  26 november, kl. 17 - 18.
  Plats: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12

 • Årsskiftet 2019/2020
  Arkeologisk inventering i området och beslut i ledningsförbättringen

 • Oktober/november 2020
  Byggstart

 • Höst 2021
  Projektet avslutas och debitering av VA-avgift sker enligt gällande taxa.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.