Kommunalt dricksvatten

20 kommunala vattenverk förser cirka 22 000 abonnenter med vatten, allt från små hushåll till stora livsmedelsföretag. Delar av Östra Göinge kommun dricker också Kristianstadsvatten. Kristianstads centrala vattenverk är störst och pumpar ut 13 000 kubikmeter vatten per dygn.

Vattentornet vid Kristianstads centrala vattenverk är ett landmärke i Kristianstad. Det byggdes 1965, är 52 meter högt och rymmer 4 500 kubikmeter vatten. Det har tidigare funnits ett café i toppen av tornet.
Vattentornet vid Kristianstads centrala vattenverk är ett landmärke i Kristianstad. Det byggdes 1965, är 52 meter högt och rymmer 4 500 kubikmeter vatten. Det har tidigare funnits ett café i toppen av tornet.

Allt kommunalt dricksvatten i Kristianstad är grundvatten, som oftast är hårt då berggrunden är kalkrik. Grundvattenmagasinet är ett av norra Europas största. Vi tillsätter inget klor i dricksvattnet.

Om användning

Det finns inga generella restriktioner för hur du får använda det kommunala dricksvattnet. Ibland kan dock kommunen av olika anledningar gå ut med uppmaningar till abonnenterna att minska sin användning, exempelvis genom bevattningsförbud.

Det kan ske av olika anledningar, men det vanligaste är att många abonnenter använder mycket av det kommunala dricksvattnet samtidigt så det blir lågt tryck i vattenledningarna. Det beror i regel inte på dålig tillgång på grundvatten, utan på att vattenverken inte hinner pumpa upp vatten i samma mängd som det används. Det är vanligast på försommaren när många hushåll börjar bevattna sin gräsmatta och fyller upp sina pooler.

Om det råder uppmaning att vara restriktiv med vattenanvändningen så kommuniceras det på förstasidan på kommunens webbplats och de berörda områdena aviseras också genom SMS.

Stora vattenuttag

När kommunen får signaler om att åtgången är mycket stor i ett område kan det lätt förväxlas med att det finns en större vattenläcka. Därför bör du anmäla till oss om du tänker använda mer än 10 kubikmeter (10 000 liter) av det kommunala dricksvattnet, exempelvis när du fyller upp en pool/bassäng. Anmälan sker via e-tjänst under relaterad information.

Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten i de kommunala vattenverken bedöms i följande nivåer:

  • Tjänligt - Alla mätvärden är godkända och vattnets kvalitet är klanderfri.
  • Tjänligt med anmärkning - Vattnet är tjänligt, men något mätvärde är förhöjt och åtgärder bör göras för att sänka det. 
  • Otjänligt - När ett dricksvatten är otjänligt går kommunen ut med avrådan från att använda vattnet, alternativt kokningsrekommendation, beroende på vad föroreningen består av.

Bedömningen görs inom två områden, kemisk sammansättning och mikrobiell förekomst. I tabellen nedan kan du läsa en sammanställning för föregående år om vattenkvaliteten i varje enskilt vattenverk.

Dricksvattenkvalitet 2022
Vattenverk Kemisk sammansättning (ex. hårdhet) Mikrobiologi
Bäckaskog Provsvar Provsvar
Degeberga Provsvar Provsvar
Everöd* Provsvar Provsvar
Färlöv Provsvar Provsvar
Fjälkinge Provsvar Provsvar
Friseboda** Provsvar Provsvar
Gärds Köpinge Provsvar Provsvar
Huaröd Provsvar Provsvar
Ivö Provsvar Provsvar
Kristianstad*** Provsvar Provsvar
Linderöd Provsvar Provsvar
Maglehem Provsvar Provsvar
Rickarum Provsvar Provsvar
Strö Provsvar Provsvar
Tollarp Provsvar Provsvar
Vanneberga Provsvar Provsvar
Vånga Provsvar Provsvar
Vittskövle Provsvar Provsvar
Åhus Provsvar Provsvar
Önnestad Provsvar Provsvar

* Everöds vattenverk förser även delar av Huaröd och Östra Sönnarslöv med vatten.

** Friseboda vattenverk förser även Olseröd med vatten.

*** Kristianstads vattenverk förser även Arkelstorp, Balsby, Fjälkestad, N Åsum, Ovesholm, Rinkaby, Träne, Viby, Vä och Österslöv. Verket förser även Hanaskog, Knislinge och Broby i Östra Göinge med vatten.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

Besöksadress

E-tjänst - privatabonnent

E-tjänst för företagskund

Anmäl stort vattenuttag