Utveckling Stadskärnan

Hur vill du att stadskärnan i Kristianstad ska utvecklas?

Vi vill veta hur du tycker att Kristianstad ska utvecklas. Dina synpunkter är väldigt viktiga för oss. 

Resultatet kommer sedan att analyseras och svaren är viktiga för vårt fortsatta arbete med stadskärnans utveckling. Resultatet är en del i projektet "En levande stadskärna" som pågår under tre år.

Du är självklart anonym och dina svar kommer aldrig kunna kopplas ihop med dig. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.