Det handlar om att maxa staden – inte handeln

Kristianstads innerstad kommer att blomstra igen. Det är WSP:s handelsexpert Fredrik Bergström helt övertygad om: ”Men det gäller att agera, man ska inte sticka under stol med att det just nu finns utmaningar”.

Fredrik Bergström är affärsområdeschef och handelsexpert på konsultfirman WSP.
Fredrik Bergström är affärsområdeschef och handelsexpert på konsultfirman WSP.

Grundförutsättningarna för Kristianstad som stad är goda, för att inte säga mycket goda. Det hindrar inte att stadskärnan just nu inte mår bra.

”Framför allt gäller det att maxa staden, inte handeln. Ser vi till att maxa staden spiller det också över på handeln", konstaterade Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP vid helgens besök i Kristianstad.

De flesta svenska stadskärnor har just nu problem med butiker som försvinner och tomma lokaler i centrum. Vi befinner oss i en tid av förändring, såväl när det gäller vårt handelsbeteende som i hur vi använder och vill ha i våra städer, och omvandlingen av den klassiska stadskärnan har bara börjat. E-handeln vinner mark, det är framför allt där som den stora tillväxten i handeln sker.

I Kristianstads fall har situationen blivit lite mer dramatisk genom att det externa köpcentret C4 Shopping öppnade förra hösten.

”Vi har sett samma tendens i andra svenska städer, efter att ett externt köpcentrum har öppnat har stadskärnan haft en tuff period – men sedan har staden kommit igen. Skillnaden är att det här var 15 år sedan, de flesta städerna av Kristianstads storlek har i dag externa köpcentrum”, säger Fredrik Bergström, som har sina rätter i Åhus.

I dag har många kedjor det tufft: lönsamheten är satt under press, och många detaljhandelsaktörer är lite vilsna: Vad är det egentligen kunden vill ha?

Vad är det egentligen kunden vill ha?

”Vi ser trenden att stadskärnorna förändras. Vi har fler restauranger och serveringar. Staden tajtas också till, även om A-lägen fortsätter att vara A-lägen så blir B-lägen C-lägen och så vidare”, konstaterar Fredrik Bergström, som också säger klart och tydligt att något behöver göras med Galleria Boulevard som läget är nu:

”På sikt kommer Galleria Boulevard att vara en stor tillgång till Kristianstad. För en så central och stor byggnad kommer inte att få stå tom.

Positivt i helhetsperspektivet är att handeln i Kristianstad växer. Staden har en tillväxt, och fler invånare gör också att konsumtionen ökar. Mellan 2007 och 2017 har omsättningen inom handeln i Kristianstad ökat från 4,8 miljarder till 6,0 miljarder.

”Det är en viktig faktor att komma ihåg: Kakan växer, den minskar inte”, säger Fredrik Bergström.

I den stadsanalys som WSP gjort i 67 svenska städer har man tittat på ett flertal olika faktorer som i ett helhetsperspektiv skapar en stark stadskärna – faktorer som demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Och där ligger Kristianstad mycket bra till – tillsammans med Linköping och Helsingborg delar staden fjärdeplatsen med ett index på 74.

”Kristianstad är en bra stad, med goda förutsättningar och med en ökande befolkning. Det man kunnat förbättra ytterligare är dagbefolkningen, Kristianstad har relativt sett få arbetsplatser centralt. Inkomstnivåerna hade också kunnat vara högre, påpekar Fredrik Bergström.

Positivt är däremot att Kristianstad har relativt ung befolkning i centrum, samt att staden faktiskt inte är särskilt branschberoende. Ju större branschspridningen är, desto bättre rustad är staden mot konjunktursvängningar och strukturomvandlingar.

I analysen skriver WSP att ”Stadskärneutveckling har ibland lite för mycket fokus på att stärka enbart handeln och andra besöksintensiva näringar. Vi menar att det är viktigt att inse att stadsutveckling handlar om att stärka staden i sin helhet”.

”Maxar man staden kommer det också att spilla över på handeln”, säger Fredrik Bergström, och fortsätter:

”Det handlar helt enkelt om att maxa förutsättningarna, att hitta en samsyn och ett engagemang från alla parter.”

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.