Näsby - en plats i ständig utveckling

Näsby är Kristianstads största stadsdel, med omkring 9 000 invånare. Det är också en av de äldsta. På näset mellan Araslövssjön och Nosabysjön bodde människor redan på stenåldern. Under många år var regementet ett dominerande inslag.

Näsbys fina läge invid Araslövssjön har alltid lockat människor till platsen.
Näsbys fina läge invid Araslövssjön har alltid lockat människor till platsen.

Näsby är ett område i ständig förändring, som utvecklas vidare mot framtiden.

Näsby är det område i Kristianstad som, tillsammans med själva stadskärnan, har de absolut bästa förutsättningarna för bebyggelse om man ser till markförhållanden och läge. Näsby ligger översvämningssäkert på omkring +10 meters höjd på en mark som består av stabil, sandig morän. Här vilar husen på stadig grund. Det är ett starkt skäl till att Kristianstads nya badhus, Kristianstads badrike, just nu håller på att byggas på södra Näsby.

Stadsdelen i norra Kristianstad ligger på 15-20 minuters promenadavstånd från centrum och har tät busstrafik. Dessutom finns ett stort serviceutbud i själva området med butiker, bank, vårdcentral, apotek, restauranger, bibliotek, fritidsgård, bowlinghall och padelcenter. Ett stort antal förskolor och skolor finns inom området.

Bostadsbebyggelsen är blandad. Här går det att hitta stora mangårdsbyggnader från gamla gårdar, försynta 1920-talsvillor, radhus i funkisstil, höghus från miljonprogramstiden, välplanerade BoKlok-hus och det mesta däremellan.

Naturen är alltid nära. Naturreservatet Näsby fält är ett av Vattenrikets mest varierande områden. I ädellövskogen frodas vårblommor och småfåglar, vid Araslövssjöns vassklädda stränder rastar mängder av gäss och änder. På Lingenäset finns fina vandringsleder, där den karakteristiska doften av ramslök ger en extra dimension till vårpromenaden.

Under många år, från 1923 till 1994, var regementet ett dominerande inslag. Numera ryms Högskolan Kristianstad i de gamla militärbyggnaderna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.