Inspirationsföreläsning med Amanda Borneke den 1/12

Välkommen till en kvällsföreläsning i Regionmuseets hörsal den 1 december klockan 18.00 med Amanda Borneke.

Det här är en inspirationsföreläsning ni inte vill missa! Amanda Borneke är en kraftfull, kompetent, besjälad och modig framtidsmotivatör, som driver hållbar samhällstransformation och som redan har lyckats öppna ögonen på en av de mest konservativa och mansdominerade branscherna som finns – byggbranschen. Amanda representerar framtidens talare på ett lysande sätt och är inte bara karismatisk och engagerande utan för dessutom fram viktiga budskap för oss alla om sann och innovativ hållbarhet. Amanda Borneke är specialist inom cirkulär ekonomi hos Sweco och är vinnare av Östra Skånes Samhällsbyggare 2022. Följ henne gärna under @amandaborneke.

Under den här föreläsningen får ni träffa Amanda Borneke, höra hennes bakgrund och vilja för modigt ledarskap. Hon kommer berätta delvis om sitt hållbarhetsarbete, men även dela med sig av framgångsnycklar för att låsa upp hållbara beteenden hos andra. Amanda är en rocktjärna inom hållbarhet som bjuder på skratt, kärlek och exempel från sin uppväxt i Åhus. En underhållande kväll att minnas långt efter jul.

Föreläsningen arrangeras inom ramen för projektet Klimatsmarta Näsby. Målet med projektet är att ta fram en modell för en klimatsmart, grön och hållbar stadsdel där klimatbelastningen från byggnation och transporter på sikt ska minska. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Kristianstads kommun, Krinova Incubator & Science Park och Högskolan Kristianstad och får medfinansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Tänk på! Anmälan är stängd.
Anmälan är bindande! Om du får förhinder, vänligen lämna återbud snarast till Elisabet Farner så någon annan kan ta din plats.

EU-logga

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.