Lördag 19:e september

Invigning

INVIGNING AV FRAMTIDSVECKAN PÅ KULTURHUSET BARBACKA

 

Tid: 11.00
Plats: Innegård, Kulturhuset Barbacka 
Arrangör: Kulturhuset Barbacka, Framtidsveckan

Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål, är plattformen för Framtidsveckan och målet är att Kristianstads kommun ska bli en än mer hållbar kommun ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär en större skyldighet och en ökad möjlighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus. Av den anledningen passar det utmärkt att Framtidsveckans invigning det här året sker på just Kulturhuset Barbacka. En plats som finns till för Kristianstads barn och unga.

I samband med invigningen kommer bland annat Underverkstan hålla i en skapandeaktivitet för barn på Gårdstavlan.

 

Pilgrimsvandring

Tid: 14.00
Plats: Start och avslutning vid Odalkyrkan, Gärdsgatan 16.
Arrangör: Ekumeniska Rådet i Kristianstad

Pilgrimsvandring med start och avslutning vid Odalkyrkan, Gärdsgatan 16. Vi går ca 5 km och reflekterar kring några av de Globala målen kopplat till olika Bibelord. Ledare: Sven-Ove Svensson, pastor i Odalkyrkan.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.