Framtidsveckan 2019

Framtidsveckan genomförs av föreningar och organisationer i Kristianstads kommun tillsammans med Agenda 21. Under veckan kan du ta del av en mängd olika spännande föreläsningar under temat hållbar omställning.

Framtidsveckan 2019
Framtidsveckan 2019

Framtidsveckan 2019
Sammanfattning hittar du under "Dokument"

 

 

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till medborgarna i Kristianstads kommun, särskilt unga, till föreningslivet, till kommunpolitiker och tjänstemän, myndigheter, näringsliv, skola och högskola.

När, var och hur vill vi ordna Framtidsveckan?

I september 2019 arrangerar vi Framtidsveckan med bas på Regionmuseet. Framtidsveckan genomförs också på andra ställen i kommunen och under söndagen är det fokus på orter utanför själva staden. Veckan innehåller praktiska erfarenheter och exempel på hur en hållbar utveckling kan ske men också föreläsningar, utfrågningar av politiker, filmvisningar, och kulturinslag.

Vad händer nu?

Planeringen är i full gång med en utsedd styrgrupp som drivande kraft. Vi har förhoppningen att ett stort antal föreningar och organisationer vill medverka aktivt. Styrgruppen står för lokaler, marknadsföring och viss ekonomi, men initiativ och aktiviteter kommer underifrån.

Vilka är vi?

Vi som just nu står bakom Framtidsveckan 2019 är föreningar och studieförbund i Kristianstad som aktivt vill bidra till ett långsiktigt hållbart Kristianstad. Vi vill arbeta med frågor som gäller miljön och klimatet, samt den sociala delen av hållbarhet, delaktighet och demokrati. Vi jobbar också med frågor som gäller hur en hållbar ekonomi kan utvecklas som inte slösar med naturens resurser och som tillvaratar alla mänskliga resurser. Vi samverkar aktivt med Agenda 21 i kommunen men också med Högskolan Kristianstad.

Agenda 2030 globala målen

 


 
Sparbanksstiftelsen 1826, utdelning av checken.

 

 

 

 

 

 

 


  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.