Måndag 19:e september

FRAMTIDSVECKAN

Frukostseminarium om hur jordbruket kan bromsa klimatförändringarna

När: 07.30-09.30, anmälan obligatorisk enligt nedan
Var: Naturums möteslokal, Naturumsvägen 2, Kristianstad
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad Bromölla i samarbete med Studiefrämjandet
Kontaktperson: Anita Gunnarsson 076-76 38 44 8

  • Nytt koncept för att öka kolinlagring och ekosystemtjänster i jordbruk – baserat på vetenskap och 1,5 0C-målet. Konceptet presenteras av Jessica Johansson, Svensk kolinlagring* som utvecklat det tillsammans med pilotföretag inom lantbruk och andra branscher. Marcus Callebring, från en av 40 pilotgårdar, beskriver vilka åtgärder som gjorts på Stora Juleboda gård – Degeberga.
  • Kristianstad kommun är sedan 2021 med i Viable Cities** och ska därmed kraftsamla kring klimatneutrala och hållbara städer. Linnéa Skoogh, Kristianstad kommun, ger en lägesbild av projektet.

Seminariet vänder sig till företag med hållbarhetsambitioner, politiker och tjänstemän samt en engagerad allmänhet. Plats till max 40 deltagare. Vi hoppas kunna ge möjlighet att lyssna på presentationerna via länk, för den som inte kan närvara eller inte får plats.

Anmälan (obligatorisk) görs på studieframjandet.se senast torsdagen den 15/9. För att hitta evenemanget, tryck på sök kurser, evenemang & studiecirklar och skriv in Frukostseminarium Ökad kolinlagring i mark och Om Viable cities.

Frukostmacka serveras 07.30-08.00. Seminariet pågår 08.00-09.30. Efteråt finns tid för mingel och samtal med enklare fika. 

* Kolinlagring.se              

** Viable Cities           

 

Hetta : om människan i en varmare värld

När: kl 18.30
Var: Regionmuseet
Arrangör: Kristianstads FN-förening och ABF Skäne Nordost

Föreläsning av Izabella Rosengren, frilansande vetenskapsjournalist med klimat och hållbarhet som sina främsta fokusområden.

Mer information om Izabella Rosengren

hetta-om-manniskan-i-en-varmare-varld.jpg

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.