Hållbarhet

Det finns flera olika dimensioner av hållbar utveckling – en social, en ekonomisk och en ekologisk. De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra.

De globala målen för en hållbar utveckling
De globala målen för en hållbar utveckling

Flera av de områden som vi arbetar med är viktiga delar för hållbarhet. Jämställdhet, folkhälsa, miljö, naturvård och tillgänglighet är några av dessa områden. Alla områden är lika viktiga och det är först när vi ser helheten kan vi tala om hållbar utveckling.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.