Gudaträd

Gudaträd (Ailanthus altissima) är ett snabbväxande stort träd från Kina som här förekommer i parker och i andra anlagda områden.

Gudaträd (Ailanthus altissima)
Gudaträd (Ailanthus altissima)

Gudaträd har negativa effekter på biologisk mångfald eftersom de bildar täta bestånd som konkurrerar ut annan vegetation, bland annat genom att rötterna avger en vätska som hindrar andra växters tillväxt. Arten bildar många frö som framför allt sprids med vind och vatten men kan även spridas med trafik.

Arten kan potentiellt orsaka allergiska reaktioner hos människor vid kontakt med pollen eller blommor. Arten kan även orsaka skador på infrastruktur via dess aggressiva rotsystem där kraftiga rotskott kan dyka upp 20–30 meter från moderplantan.

Gudaträd kan potentiellt orsaka allergiska reaktioner vid kontakt med dess pollen eller blommor.

Bekämpa

För att bekämpa gudaträd krävs en till två metoder. Mindre skott som kommit upp från frö kan grävas upp, viktigt att tänka på är att hela rotsystemet kommer med. För stora träd krävs kemisk bekämpning i kombination med ringbarkning och nerklippning.

Spridning

Den sprider sig framför allt med rotskott, men har i södra Sverige nyligen uppmärksammats kunna sprida sig med frön. Gudaträd kan även potentiellt sprida sig genom att frö följer med i träflis. 

Rapportera

För att se fler bilder och rapportera till ArtDatabanken används invasivaarter.nu.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.