Naturvård, parker

I Kristianstads kommun finns en fantastisk och upplevelserik natur. Läs mer om fina naturområden och om olika projekt för att bevara naturvärden. Det är dessutom nära till natur och parkområden.

Kungsfiskare i Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson
Kungsfiskare i Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson

I vår kommun finns en varierad natur som erbjuder många olika miljöer att upptäcka. Här kan du hitta allt från långa sandstränder, myllrande våtmarker och vattendrag till öppna vidder och lövskogar. Läs mer om Kristianstads Vattenrike och ge dig inspiration upptäcka mer.

I kommunen har de flesta nära till grönområden och parker. Den övergripande grönstrategin styr hur grönytorna ska utvecklas. Grönstrategin innehåller en grönplan som innehåller konkreta riktlinjer och åtgärder för de värden som finns i parkområden och hur de kan utvecklas. Läs mer om grönplanen och grönstrategin i länkarna under relaterad information.

Allemansrätten

Allemansrätten innebär att i Sverige får alla vara i naturen, även på områden som någon annan äger.  Allemansrätten betyder också att vi måste visa hänsyn i naturen. Vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Allemansrätten innebär att du får ta dig fram till fots, cykla, rida, plocka bär eller svamp, tälta en natt och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Om du har hund är det också viktigt att tänka på att en lös hund kan skrämma eller skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen. Du får inte ha hunden lös i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida, länken finns under Relaterad Information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.