Livsmedel

Det som du äter och dricker påverkar din hälsa. Det är viktigt med bra råvaror och säker hantering både i hemmet och när du köper och äter mat i vår kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.