Båten och hamnen

Du som båtägare kan vara med och minska mängden föroreningar i miljön. Undvik att måla din båt med skadlig båtbottenfärg. Ta hand om toalettavfall och annat avfall. Då gör du stor skillnad.

Små val har stor betydelse. Att välja miljövänligt är en vinst för både dig och miljön. Här får du några tips:

Båten, bränsle och motorer

 • Välj det bästa bränslet. Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle och innehåller i stort sett inga skadliga kolväten. De skadliga utsläppen av kolväten minskar med 80-90 % med alkylatbensin jämfört med om du kör på vanlig 95-oktanig bensin.
 • Välj biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja om du har en 2-taktsmotor. Det finns miljöanpassade oljor till alla motorer. Fråga efter miljömärkta produkter hos din återförsäljare.
 • Välj en ny 4-taktsmotor när du byter motor. De har bättre verkningsgrad och släpper ut mindre avgaser än gamla 2-taktsmotorer.
 • Ta hand om din motor. Serva motorn årligen och byt ut slitna och trasiga delar. Det minskar risken för läckage av bränsle och avgaser. Det kan också minska bränsleförbrukningen. 

Båtbottenfärger och kemikalier

 • Välj alternativ till giftiga båtbottenfärger. Tvätta båten eller sjösätt båten senare. Du kan också ta en tur i sötvatten några dagar, eftersom de besvärliga arterna inte trivs i sötvatten. Om du har en mindre båt kan du ta upp den när det är mycket havstulpaner som ska fästa. Läs mer om tips för att slippa bottenmåla i broschyren som du hittar under Relaterad Information.
 • Välj inte båtbottenfärger som innehåller kemiska bekämpningsmedel. Färger med kemiska bekämpningsmedel får inte användas längs den svenska Östersjökusten. Det beror på att dessa så kallade antifoulingfärger är skadliga för vattenlevande organismer. På Kemikalieinspektionens webbplats kan du bland annat se listor med färger som är godkända för Östersjön. Lägg en presenning eller liknande under båten för att samla upp färgrester vid skrapning och slipning.
 • Välj miljömärkta hushållskemikalier. Båtens disk-, bad- och tvättavlopp går ofta orenat direkt ut i havet. Det du väljer har stor betydelse för miljön. Välj fosfatfria produkter så bidrar du till en minskning av övergödningen i våra sjöar och hav.
 • Välj miljömärkta båtvårdsprodukter. Fråga efter och köp alltid miljömärkta produkter om det är möjligt. 

Avfall

 • Lämna in hushålls-/mat- och brännbart avfall samt förpackningar för återvinning. Material för återvinning lämnas på angivna platser i hamnar eller på kommunens återvinningsstationer.
 • Lämna farligt avfall på kommunens återvinningscentraler. Det gäller bland annat båtbatterier, spillolja och oljefilter. Oljigt slagvatten hör hemma i samma kärl som spilloljan.
 • Lämna in gamla burkar för målarfärg och penslar, lösningsmedel, kylarvätska samt färgrester av båtbottenfärg som skrapats och slipats bort. 

 Tömningsstation för båttoaletter

I Åhus hamn finns det en tömningsstation för båttoaletter. 

Toalettavfall

 • Töm toaletten i land. Sedan år 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, utom de som är K-märkta. Du kan tömma din båttoalett i sugtömningsanläggningen i Åhus. Se var det finns tömningsstationer på Transportstyrelsens hemsida, länk finns under Relaterad Information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.