Kemikaliesmarta förskolor

Små barn är känsligast för exponering av kemikalier. Därför vill vi satsa på att få kemikaliesmarta förskolor i kommunen. En handlingsplan för arbetet är antagen av barn- och utbildningsnämnden.

Anledningen till att arbetet med minskad kemikalieexponering fokuseras på barn är att de är känsligare än vuxna. Barn har tunnare hud och många organ och mekanismer i kroppen är inte färdigutvecklade. Barn exponeras också mer för kemikalier än vad vuxna gör då de äter, dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt. Barns beteende ökar exponeringen för kemikalier. Det beror på att de rör sig bland dammet på golvet och stoppar saker och händer i munnen. I just damm samlas många av de skadliga kemikalier som frigörs från de material som finns i lokalen.

Projekt "Kemikaliebanta för en giftfri förskola"

Under åren 2016-2017 genomfördes ett projekt "Kemikaliebanta för en giftfri förskola". I projektet deltog 19 förskolor som fick utbildning om kemikalierisker i förskolan. Deltagarna fick också olika uppdrag där de skulle inventera kemikalierisker, ändra rutiner och börja fasa ut saker som inte är bra. Deras inventeringar har gett ett bra underlag för att avgöra vad som är viktigt att arbeta vidare med när det gäller förskolor och andra kommunala miljöer för små barn. Projektet genomfördes med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond.

Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor

Förskolor och andra kommunala miljöer för små barn ska bli kemikaliesmarta. För att hjälpa förskolor och andra verksamheter med barn i det har vi tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller information om risker med kemikalier i förskolor, våra kommunala mål och riktlinjer för materialval, åtgärder och en mall för handlingsplan för enskilda förskolor.

Handlingsplanen är antagen i barn- och utbildningsnämnden och i Tekniska nämnden.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.