Djur och lantbruk

Många uppskattar att ha husdjur eller häst. Att vara djurägare innebär ett ansvar för att djuren mår bra och att visa hänsyn till omgivningen.

Som kommun har vi ansvar för att kontrollera miljö- och hälsoskyddsfrågor hos privatpersoner och näringsidkare. Det kan handla om störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område behöver du tillstånd som du söker hos oss.

När det gäller tillstånd för att driva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik ska du kontakta till länsstyrelsen.

Vanvård av djur

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet. De arbetar både med förebyggande kontroller av hur djur hos privatpersoner och t ex lantbruk har det. De jobbar också med uppföljning av anmälningar om misstänkta djurskyddsbrott. Om du misstänker att djur blir vanvårdade och far illa, ska du kontakta länsstyrelsen.

Anmäla vanvård av djur:

Telefon 010-22 41 350

Växel: Telefon 010-224 10 00

E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se

Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, ring polisens växel, telefon 114 14. Du kan vara anonym.

Om du vill veta mer om djurskydd kan du gå in på länsstyrelsens webbplats om djurskydd.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.