Vä 55:1 mfl Nya Ängamöllan

Ett förslag till ändring av gällande detaljplan har tagits fram för Vä 55:1 mfl. Detaljplanen har varit utställd för samråd och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Syfte och omfattning

Ett förslag till ändring av gällande detaljplan har tagits fram för Vä 55:1 m.fl. Området är idag planlagt för J-verksamheter/industri och aktuellt planförslag innebär enbart en ändring av nu gällande detaljplan. Syftet med ändringen är att på ett effektivare sätt tillvarata redan planlagd mark för verksamheter/industri och på ett bättre sätt möta de behov av verksamhetsmark som finns i kommunen idag. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Synpunkter 

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut. Planförslaget har varit utställt för samråd t om
2020-12-07.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.