Snapphanen 16

En ny detaljplan för Snapphanen 16 som ligger i det nordöstra hörnet av Lilla torg i Kristianstad har antagit av byggnadsnämnden. Nu inväntas tiden för laga kraft.

Bild på fastigheten Snapphanen 16            Illustration över Snapphanen 16 vy från Lilla torg
Bild på fastigheten Snapphanen 16            Illustration över Snapphanen 16 vy från Lilla torg

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning inom fastigheten Snapphanen 16 från bostäder och handel till centrum. Den nya detaljplanen föreslås bredda möjliga användningssätt (dock ej bostäder) inom befintlig kulturhistoriskt intressant byggnad.

Detaljplanen har antagits av byggnadsnämnden 25 april 2023 och nu inväntas tiden för laga kraft.

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut.

Handlingar

Antagandehandlingarna finns nedan.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.