Läkemedelsrening i Degeberga reningsverk

Läkemedelsrester i miljön är ett stort problem idag. De renas inte i reningsverk utan går ut i sjöar och hav där de stör vattenlivet. Kristianstad har beviljats statliga bidrag för att bygga sin första läkemedelsrening.

Läkemedelsrester i avlopp orsakar stor stress på känsliga ekosystem. De hamnar i avloppet dels efter att ha passerat kroppen, men alldeles för mycket fulspolas också ned direkt i avloppet.

För att komma till rätta med problemet har staten genom Naturvårdsverket gett kommuner en möjlighet att söka bidrag till pilottester för läkemedelsrening. Kristianstad ansökte under hösten 2018 och har nu fått beviljade bidrag för installera läkemedelsreningsteknik i Degeberga reningsverk. Där släpps det renade avloppsvattnet till Segesholmsån som hyser sällsynta arter av nattsländor och fiskar. Ån rinner vidare ut i Hanöbukten i trakten av Österlen.

– Gamla mediciner och dylikt hör inte hemma i avloppet. De ska lämnas in på apotek, säger Inger Hansson, utvecklingsstrateg på Kristianstads kommun och fortsätter:

– Metoden vi nu ska prova i Degeberga är med aktivt kol, som kan rena vissa problematiska läkemedelsrester, exempelvis diclofenac, till mer än 90 procent.

Diclofenac är ett ämne som är mycket skadligt för vattenlevande organismer. Det förekommer i vissa smärtstillande receptfria läkemedel och så lite som en klick kan förstöra stora mängder vatten i sjöar.

Projektet är tillbyggt på Degeberga reningsverk, där intrimning nu pågår. Kostnaden bedöms bli cirka 12,3 miljoner kronor där cirka 11 miljoner kronor av kostnaden täcks av bidraget från Naturvårdsverket.

– Sådan här reningsteknik blir viktig för framtiden, men ännu viktigare är att vi som använder avloppet skärper till oss och slutar spola ned läkemedel överhuvudtaget, säger Inger Hansson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.