Skeppsbron - etapp 2

Skeppsbron i Åhus gestaltas om. 2018 byggdes sträckan vid Sjömacken och gästhamnen om. Hösten 2020 är det dags för sträckan ned mot småbåtshamnen och Spritan.

Etapp 2 av Skeppsbrons omgestaltning är markerad med svarta prickar på bilden.
Etapp 2 av Skeppsbrons omgestaltning är markerad med svarta prickar på bilden.

Under hösten 2020 fortsätter upprustningen av Skeppsbron. 2018 byggdes sträckan vid Sjömacken och gästhamnen om och under hösten 2020 är det dags för nästa sträcka vid småbåtshamnen och Spritan. Precis som i etapp 1 så rustas etapp 2 upp med ny markbeläggning, möblering, belysning och nya planteringar.

Inspirationsbilder för hur Skeppsbrons omgestaltning.

Arbetet startar i september och beräknas pågå året 2020 ut. Under relaterad information kan du se skisser på hur ytorna kommer att anläggas. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.