Sånnaskolan

Sommaren 2015 flyttades Sånnaskolans verksamhet till paviljonger på skolgården på grund av fukt- och mögel i skolbyggnadens stomme. Nu byggs en helt ny skola på befintlig plats och den ska stå färdig till sommaren 2020.

Kommunen genomförde en bygg- och fuktteknisk statusbedömning av gamla Sånnaskolans byggnader som ledde till att eleverna flyttades ut i den tillfälliga paviljonglösningen på skolgården. Byggnadens ålder, konstruktion, teknik och allmänna status visade att det inte var ekonomiskt försvarbart att sanera och renovera byggnaden. Därför rivs Sånnaskolan och ersätts med en helt ny skolbyggnad som är ritad för att alla elever ska känna sig välkomna och trygga, där skolan är en symbol för framtidstro, jämställdhet och demokrati.

I dag finns två st åk F-9 skolor i Åhus, Sånnaskolan och Rönnowskolan.  I framtiden blir den nya Sånnaskolan en renodlad åk F - 6-skola och Rönnowskolan blir en åk 7 - 9-skola. Den nya Sånnaskolan kommer att innehålla verksamhet för såväl grundskola som fritidsverksamhet och i projektet ingår även ytterligare en idrottshall som kommer att placeras i anknytning till Sånnaskolans två befintliga hallar. Projektet ska skapa plats för 720 elever och byggnaden får en yta på cirka 11 000 kvadratmeter, placerat på en fastighet som totalt är cirka 90 000 kvadratmeter.

Illustration över nya Sånnaskolan, med Sandvaktarens förskola i bakgrunden.

Skolan ska byggas ekonomiskt och driftseffektivt med ett högt säkerhetstänk för att över tid hålla i en skolmiljö som hela tiden förändras. Erfarenheter från arbetet med de nya skolorna Lingenässkolan och Kulltorpskolan tas tillvara och beaktas under hela planeringen och projekteringen. Projektet tar även höjd för eventuella framtida utbyggnadsbehov på tomten, exempelvis reserveras plats för en eventuell framtida åk 7 - 9-skolbyggnad till nya Sånnaskolan.

Nya Sånnaskolan placeras på en nyanlagd skolgård och förbinds med Sandvaktarens förskola. Bilden finns i större format under relaterad information.

Tidplan

 • Maj 2017 - Beslut i barn- och utbildningsnämnden
 • Oktober 2017 - Beslut i kommunstyrelsen
 • November 2017 - Rivning av gamla Sånnaskolan klar
 • Februari 2018 - Tilldelning av entreprenör
 • April 2018 - Byggstart
 • Augusti 2020 - Skolverksamheten kan påbörjas i nya Sånnaskolan
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.